www.eprace.edu.pl » nfi

Narodowe Fundusze Inwestycyjne

Autor:

Krystian K. Bartkowski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

dr inż. Zdzisław Jaskulski

Recenzent:Uczelnia:

Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy

Kierunek:

Wydział Mechaniczny

Data powstania:

2005-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2009-10-25 21:13:28

Opis pracy:

Praca przedstawia powstawanie, funkcjonowanie, wyniki oraz ocenę Programu Powszechnej Prywatyzacji realizowanej za pośrednictwem NFI.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.