www.eprace.edu.pl » nfi » Bibliografia

Bibliografia

Literatura:

 1. Chróścicki A. „O Narodowych funduszach inwestycyjnych prawie wszystko”, Bank i kredyt 1996.

 2. Surdykowska S.T. „Prywatyzacja” Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1996.

 3. Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Dz.U. Nr 44 z 1993r.

 4. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie określenia trybu wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych z dnia 5 listopada 1996r. Dz.U. Nr 130 z 1996r.

 5. Kostrz-Kostecka A. „Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych” Twiger S.A.

 6. Kostrz-Kostecka A. „Narodowe Fundusze Inwestycyjne na giełdzie” Presspublica,

 7. Dyl M. „Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania” KiK Konieczny i Kraszewski

 8. Bojańczyk M. „Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego” Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza

 9. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 1998r.

Strony WWW:

 1. http://pl.wikipedia.org/

 2. Portal Finansowy http://www.money.pl/

 3. Portal Finansowy http://bankier.pl/

 4. Giełda Papierów Wartościowych http://www.gpw.com.pl/

 5. http://www.brepe.com.pl/

 6. http://www.pzunfi.pl/

 7. http://www.magnapolonia.com.pl/

 8. http://www.7nfi.pl/

 9. http://www.octava.com.pl/

 10. http://www.foksalnfi.com.pl/

 11. http://www.nfipiast.pl/

 12. http://www.jupiter-nfi.pl/

 13. http://rzeczpospolita.pl/

 14. Portal Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.mgip.gov.pl/

 15. Portal Ministerstwa Skarbu Państwa http://www.msp.gov.pl/

 16. Portal Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://www.kprm.gov.pl/komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.