www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Jedenasty Fundusz Inwestycyjny S.A. przygotował strategie na lata 1996-2005, w którym zakładał rekonstrukcję portfela spółek wiodących poprzez sprzedaż możliwie dużej liczby słabych spółek inwestorom strategicznym oraz zatrzymanie i wzmocnienie spółek posiadających potencjał wzrostowy. Miała być zwiększana płynność aktywów Funduszu poprzez wprowadzenie do obrotu publicznego dużej liczby spółek. W portfelu inwestycyjnym Funduszu można było wyróżnić kilka grup, przy czym najliczniejsze były grupy przemysłu zbożowo-młynarskiego oraz przemysłu mięsno-drobiowego. Poza tym były między innymi spółki działające na rzecz górnictwa, z przemysłu metalowego, cementowo-budowlanego, producentami farb i lakierów oraz przedstawiciele przemysły lekkiego.

Tabela 5. Wykaz spółek portfelowych w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Polifarb Dębicka Fabryka Farb i Lakierów S.A. Przedsiębiorstwo jest jednym z najstarszych i największych polskich producentów farb, wyrobów lakierowych i żywic.
2. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Cement S.A. Transport i sprzedaż wiążących materiałów budowlanych.
3. Zakłady Przemysłu Bawełnianego Bielbaw S.A. Czołowy polski producent pościeli i tkanin.
4. Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Bieltex S.A. Przedsiębiorstwo jest producentem tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych.
5. Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing S.A. Przedsiębiorstwo jest największą firmą w Europie Środkowej a jedną z największych na świecie produkujących łańcuchy dla przemysłu węglowego, rybołówstwa, energetyki, przemysłów cukrowniczego, cementowego i drzewnego.
6. Drop S.A. Przedsiębiorstwo jest jedną z wiodących firm w sektorze przetwórstwa drobiu w Polsce.
7. Lubelskie Zakłady Drobiarskie LUBDROB S.A. Przedsiębiorstwo, którego główną działalnością jest przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego i króliczego.
8. Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego Andropol S.A. Przedsiębiorstwo należy do największych oraz najbardziej renomowanych zakładów przemysłu bawełnianego w Polsce
9. Cementownia Rejowiec S.A.

(obecnie „Grupa Ożarów” SA)

Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce zakładem produkującym cement.
10. Cementownia Wierzbica S.A.

(obecnie Lafarge Cement Polska SA Cementownia Wierzbica)

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych, działający w czterech branżach: cementu, betonu i kruszyw, pokryć dachowych oraz gipsu.
11. Poznańska Korporacja Budowlana PE-KA-BEX S.A. Wykonawstwo konstrukcji stalowych, żelbetowych, strunobetonowych i zespolonych.
12. Zakłady Chemiczne Viscoplast S.A.

(obecnie 3M Poland)

Przedsiębiorstwo znane na całym świecie z produkcji artykułów różnych dziedzin: stomatologii, medycyny, górnictwa, telekomunikacji, energetyki, bezpieczeństwa pracy, gospodarstwa domowego, a także tworzenie nowych technologii w ścisłej współpracy z ich przyszłymi użytkownikami.
13. Lubuskie Zakłady Drobiarskie Eldrob S.A. Przedsiębiorstwo jest największym zakładem drobiarskim w
środkowo-zachodniej Polsce i ma w tym rejonie pozycję uznanego producenta wyrobów drobiarskich.
14. Śląskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie S.A. w Zabrzu Przedsiębiorstwo w upadłości.
15. Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. Producent urządzeń dla potrzeb górnictwa oraz nowej generacji elektrowni wiatrowych o mocy 160 [kW].
16. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Bolesławcu Producent wysokiej jakości wyrobów mącznych.
17. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Szamotuły S.A. Producent wyrobów mącznych.
18.

Odlewnia Żeliwa Stąporków S.A.


Przedsiębiorstwo w upadłości.
19. PPZM PZZ S.A. w Rzeszowie Przedsiębiorstwo w upadłości.
20. Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych

ZUGiL S.A.

Producent urządzeń
malarskich i galwanizujących.
21. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

PZZ S.A. w Kozłowie

Przedsiębiorstwo w upadłości.
22. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. Przedsiębiorstwo należy do wąskiego grona wysoko wyspecjalizowanych firm działających w branży budownictwa przemysłowego w kraju i za granicą.
23. Elektromontaż-1 Katowice S.A. Przedsiębiorstwo wykonujące usługi elektromontażowe.
24. Zakłady Wyrobów Obiciowych

VERA S.A.

Przedsiębiorstwo w upadłości.
25. Zakłady Mięsne w Krakowie S.A. Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa.
26. Zakłady Mięsne w Lublinie LUBMEAT S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
27. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. Przedsiębiorstwo jest wyspecjalizowanym wykonawcą
podziemnego budownictwa górniczego.
28. Zakłady Garbarskie SKOTAN S.A. Jedna z największych polskich garbarni, a podstawowymi wyrobami Spółki są skóry cielęce i połówki cielęce obuwiowe, skóry świńskie i dwoiny świńskie podszewkowe oraz skóry foliowane.
29. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych Bispol S.A. Przedsiębiorstwo oferuje: śruby, wkręty, blachowkręty, nakrętki, nity, śruby dwustronne
oraz wyroby rysunkowe.
30. PZZ Świdnica S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
31. Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego Iłpasz S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
32. PZZ Kutno S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
33. Zakłady Zbożowo-Młynarskie Greno S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.

Rys. 11. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym.

Rys. 12. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Jupiter w latach 1997-2004

Rys. 13. Aktywa netto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Jupiter.komentarze

XI NFI został włączony do III NFI. XI wykreślono z rejestru 31.03.2000

skomentowano: 2013-06-16 15:28:19 przez: 123

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.