www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal S.A.

Głównym celem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Foksal S.A. było prowadzenie polityki inwestycyjnej maksymalizującej wartość spółek portfela, a przez to także wartość całego Funduszu. Podstawowym założeniem polityki Funduszu w zakresie Udziałów Wiodących obejmowały sprzedaż części lub całości Pakietów Wiodących spółek portfelowych w przypadku, gdy ocena odnośnie strategicznych kierunków rozwoju wskazywała na konieczność pozyskania inwestora zewnętrznego.

Tabela 12. Wykaz spółek portfelowych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Foksal.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Firma Chemiczna Dwory S.A.

(dawne Zakłady Chemiczne Oświęcim)

Producent tworzyw sztucznych: kauczuków, lateksów syntetycznych, polistyrenów oraz dyspersji winylowych i winylowo-akrylowych.
2. Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. Producent ceramicznych materiałów ogniotrwałych na potrzeby hutnictwa żelaza i
stali, przemysłu metali nieżelaznych, cementowniczego, szklarskiego.
3. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Elmot S.A. Producent elektrotechniki motoryzacyjnej.
4. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe

„Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A.

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją i sprzedażą odczynników chemicznych i produktów chemii specjalizowanej.
5. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A.

z siedzibą w Szczecinku

Potentat na rynku drzewnym w zakresie produkcji tarcicy iglastej i liściastej.
6. ZNTK Nowy Sącz S.A. Naprawa i modernizacja wagonów i lokomotyw.
7. Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A. Mikołów Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla krajowych i zagranicznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni oraz zakładów wytwarzających energię dla potrzeb własnych takich jak huty, kopalnie, cukrownie, browary, cementownie i zakłady chemiczne.
8. Żarowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.

(obecnie Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” SA)

Przedsiębiorstwo ma pozycję w czołówce krajowych producentów materiałów ogniotrwałych.
9. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Międzychód S.A. (obecnie Pudliszki S.A.) Jeden z największych producentów spożywczych w Polsce.
10. Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-Erg S.A. Przedsiębiorstwo jest producentem folii polietylenowych, taśm samoprzylepnych oraz wyrobów wtryskowych.
11. Instal S.A. Kraków Wykonawstwo instalacji technologicznych dla elektrowni, elektrociepłowni, zakładów
chemicznych, petrochemicznych, przemysłu spożywczego, hutniczego.
12. Zakłady Chemiczne STREAM S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
13. Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn MAKRUM S.A. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w konstruowaniu i budowie specjalistycznych maszyn oraz urządzeń, a także dostarczaniem kompletnych linii technologicznych.
14. Iławskie Zakłady Napraw Samochodów IŁAWA S.A. Produkcja części do silników samochodowych (Star, Jelcz, Kamaz, Ikarus, Autosan, Sanos) oraz naprawy tych silników.
15. Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie RES-DROB S.A. Ubój, przetwórstwo i produkcja drobiu.
16. Tormięs Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. Produkcja wyrobów z
mięsa drobiowego i króliczego
17. Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
18. Pleszewskie Zakłady Papiernicze S.A. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją toreb papierowych jednowarstwowych, wielowarstwowych,
z uchwytami, z okienkiem foliowym, torby fałdowe oraz krzyżowe.
19. ZNTK Pruszków S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
20. Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych Karelma S.A. Producent maszyn elektrycznych: wózki elektryczne, zespoły prądotwórcze, zestawy oświetleniowe, silniki głębinowe itp.
21. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowo-Budowlanych S.A. Przedsiębiorstwo budowlane specjalizujące się w budowie dróg szynowych.
22. Konstal S.A. Przedsiębiorstwo jest znanym w kraju producentem wszelkiego typu spawanych konstrukcji stalowych.
23. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

nr 1 Jedynka Wrocławska S.A.

Przedsiębiorstwo wykonujące roboty ogólnobudowlane w budowlach przemysłowych i składowych.
24. Zakłady Chemiczne Organika-Azot S.A. Podstawą działalności firmy jest produkcja i sprzedaż środków ochrony roślin i produktów do higieny sanitarnej oraz świadczenie usług z zakresu syntez, formulacji i konfekcji.
25. Mostostal Wrocław S.A. Generalna realizacja inwestycji w zakresie obiektów chłodniczych i przemysłowych.
26. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. w Kielcach Przedsiębiorstwo w upadłości.
27. Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
28. Gnaszyńskie Zakłady Wyrobów Papierowych S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
29. Zakłady Graficzne Tamka S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
30. ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. Rodzaj działalności: Naprawa i modernizacja: - elektrycznych zespołów trakcyjnych, - lokomotyw elektrycznych oraz tramwajów, - wagonów specjalnych, - maszyn elektrycznych, - zestawów kołowych i innych podzespołów do taboru kolejowego
31. Beskidzkie Tartaki Bestar S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
32. Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A. Przedsiębiorstwo prowadzące budownictwo ogólne - generalne wykonawstwo, budownictwo mieszkaniowe, działalność deweloperska, mieszkania, garaże.
33. Obszar Przemysłowy Zakłady Ostrowieckie S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.

Graficzne zestawienie danych:

Rys. 32. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Foksal.

Rys. 33. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Foksal w latach 1997-2004

Rys. 34. Aktywa netto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Foksal.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.