www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria S.A.

Zgodnie z przyjętą strategią Narodowy fundusz Inwestycyjny Victoria S.A. miał zamiar koncetrować się na restrukturyzacji, inwestowaniu w spółki portfelowe oraz ograniczać Udziały Mniejszościowe. W dłuższej perspektywie zamierzał być wyspecjalizowanym prywatnym Funduszem kapitałowym, inwestującym w akcje i udziały spółek notowanych i nie notowanych na giełdzie. Fundusz miał skoncentrować swoje środki finansowe na spółkach dający największy potencjał wzrostu. Finansowanie nowych inwestycji miało pochodzić z własnych środków. Fundusz nie zamierzał sprzedawać swoich spółek wiodących a sprzedać tylko Udziały Mniejszościowe.

Tabela 7. Wykaz spółek portfelowych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Victoria.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Zakłady Tworzyw Sztucznych Erg-Ząbkowice S.A. Jeden z czołowych w kraju przetwórców tworzyw sztucznych.
2. Fabryka Firanek i Koronek Haft S.A. Jedyny na skalę przemysłową producent wyrobów haftowanych w Polsce.
3. Intermoda S.A. Przedsiębiorstwo należy do grupy największych polskich producentów męskich garniturów, marynarek, spodni.
4. ZPO Modena S.A. Poznański producent odzieży i wynajem nieruchomości.
5. Mera-Pnefal S.A. Producent systemów automatyki przemysłowej i AGD firmy Siemens, mebli sklepowych, artykułów metalowych.
6. Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych Kfab S.A. Producent systemów identyfikacji danych, aparatury kontrolno-pomiarowej, podzespołów silnikowych, historia i aktualności, oferta produkcyjna oraz certyfikaty i referencje.
7. Zakłady Przemysłu Instalacyjnego Polam-Nakło S.A. Producent asortymentu instalacyjnego: skrzynki izolacyjne, rozdzielnice modułowe, gniazda i wtyczki siłowe, zestawy zasilające.
8. Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Biowet S.A. Producent leków weterynaryjnych.
9. Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi Centrostal S.A. w Rzeszowie Skup i przerób złomu i metali kolorowych; obrót wyrobami hutniczymi; wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, sali gimnastycznych pod klucz; kasacja pojazdów; wypalanie elementów stalowych z blach; demontaż konstrukcji
10. Polmozbyt Rzeszów S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
11. Fabryka Dywanów Weltom S.A. Najstarszy w Polsce producent dywanów i chodników.
12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego

Elbud S.A. (obecnie ELCON Elbud S.A. w Krakowie)

Przedsiębiorstwo wykonujące usługi: budownictwa energoelektrycznego, w zakresie telekomunikacji, sprzętowo-transportowe.
13. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A. w Krakowie Produkcja budowlano - montażowa wraz z wykonawstwem i usługami świadczonymi przez własną pracownię projektową.
14. Zakłady Mięsne BYD-MEAT S.A. Przedsiębiorstwo znane w kraju i za granicą z przetworów spożywczych.
15. Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz S.A. Firma zajmuje
czołowe miejsce w produkcji maszyn spożywczych w kraju
16. Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych Byfuch S.A. Czołowy krajowy producent urządzeń chłodniczych.
17. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Transgór S.A. Przedsiębiorstwo usługowe transportu krajowego i międzynarodowego.
18. Przedsiębiorstwo Budowlane Przemysłu Węglowego PBPW S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
19. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Kablobeton S.A. Ogłoszono upadłość firmy

28 sierpnia 2003

20. Fabryka Maszyn Górniczych NIWKA S.A. Zakład dysponujący szerokimi możliwościami usług technologicznych w zakresie:
obróbki skrawaniem, spawania i cięcia termicznego, obróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.
21. Canoe-Meat S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
22. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Mostostal-Słupca S.A. Znany w europie producent konstrukcji stalowych.
23. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz S.A. (obecnie FP SPOMAX S.A) Producent asortymentu maszynowego dla przemysłu spożywczego.
24. Przedsiębiorstwo Przemysłowe Metalchem-Kościan S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
25. PZL-Dębica S.A. Projektowanie, produkcja, montaż i serwis przemysłowych urządzeń chłodniczych.
26. Radomskie Zakłady Garbarskie S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
27. Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe REMUR S.A. Radom Przedsiębiorstwo w upadłości.
28. PZZ Lublin S.A.

(obecnie LUBELLA S.A.)

Niekwestionowany lider branży przetwórstwa zbożowego w Polsce. Produkuje doskonałe makarony, płatki śniadaniowe, mąkę, kasze i płatki tradycyjne oraz słone przekąski.
29. Zakłady Urządzeń Chemicznych Tofama S.A. Firma oferuje urządzenia i wyposażenie o wysokim poziomie technicznym do produkcji, magazynowania i transportu chemikaliów i środków spożywczych
30. Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Producent materiałów z drewna różnego przeznaczenia.
31. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

„Beskidzkie Drogi” S.A.

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w budowie dróg oraz produkcja i sprzedaż mas bitumicznych i grysów.
32. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Kompleksowe wykonawstwo robót drogowych oraz produkcja mas bitumicznych
33. Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji Ostrowiec S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
34. Kaliskie Zakłady Garbarskie Kalskór S.A. Znany w Polsce jak i na świecie producent skór garbowania roślinnego i garbowania chromowo-roślinnego.

Graficzne przedstawienie danych:

Rys. 17. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Victoria.

Rys. 18. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria w latach 1997-2004

Rys. 19. Aktywa netto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.