www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A. należał do Funduszy nastawionych na wzrost, posiadających przede wszystkim akcje spółek nie notowanych na giełdzie. W strategii Fundusz planował sprzedaż kilku spółek, w których posiadał Pakiet Wiodący akcji oraz wyjście z nieatrakcyjnych sektorów poprzez likwidacje spółek lub ich sprzedaż za możliwie wysoką cenę. W portfelu najsilniej reprezentowana była branża dóbr konsumpcyjnych, budownictwo, branże chemiczna i spożywcza.

Tabela 10. Wykaz spółek portfelowych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Octava.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Fabryka Kosmetyków Pollena Lechia S.A.

(obecnie Beiersdorf-Lechia S.A)

Czołowy krajowy producent kosmetyków.
2. Fabryka Maszyn Górniczych Pioma S.A. Producent maszyn i urządzeń na potrzeby górnictwa węgla kamiennego oraz kopalń
odkrywkowych węgla brunatnego.
3. Zakłady Przemysłu Barwników Boruta S.A. Producent barwników i środków pomocniczych dla przemysłu
4. Fabryka Śrub Śrubena S.A. Produkcja wyrobów z prętów, np. śrub, wkrętów, nakrętek, gwoździ, szpilek, nitów, uszczelek i podobnych produktów.
5. Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A.

(obecnie Metsa Tissue S.A. w Konstancinie - Jeziornie)

Przedsiębiorstwo jest czołowym producentem papierów higienicznych w Polsce.
6. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Producent wykonuje roboty drogowe, budowa tuneli, budowa mostów itp.
7. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
8. Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Przedsiębiorstwo zajmuje się wydobyciem surowców mineralnych oraz produkuje kruszywa budowlane.
9. Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. Przedsiębiorstwo jednym z czołowych europejskich
producentów płyt pilśniowych.
10. Stolbud Gorzów Wlkp. Okna i Drzwi S.A. Producent stolarki okiennej i drzwiowej.
11. Pozbac Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego S.A. Producent pasz zwierzęcych.
12. Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego

Elbud S.A.

Przedsiębiorstwo z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa elektroenergetycznego.
13. Zakłady Tkanin Technicznych Eskord S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
14. Browary Zachodnie Lubusz S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
15. Śląskie Zakłady Drobiarskie S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
16. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 7 S.A. Warszawa Przedsiębiorstwo świadczy usługi budowlano-montażowe w zakresie realizacji obiektów: kolejowych, przemysłowych, inżynierskich, miejskiego transportu szynowego, użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego.
17. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w budowie nawierzchni pasów startowych i dróg kołowania.
18. Budostal-1 S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
19. Zakłady Chemiczne Jelchem S.A. Firma  specjalizuje  się  w produkcji  grubościennych, wielkogabarytowych  detali  z  termoplastów,  formowanych  metodą  prasowania
20. Izolacja Nidzica S.A. Przedsiębiorstwo produkuje pokrycia z papy - papy asfaltowe oraz wyroby z wełny mineralnej.
21. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego

ŚLĄSKPOL S.A. w Katowicach

Przedsiębiorstwo w upadłości.
22. Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego Fugo S.A. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja części maszyn i urządzeń wszelkich typów oraz usługi remontowe i montażowe dla kopalń węgla brunatnego.
23. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pile S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości od

31 sierpnia 1999r.

24. Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
25. Zakłady Surowców Ogniotrwałych Górka S.A.

(obecnie „Górka” SA)

Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje ogniotrwałych cementów glinowych posiadających nazwę handlową GÓRKAL.
26. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Legnicy S.A. Produkcja i sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych.
27. Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego Frigoopol S.A. Produkcja mrożonek owocowo-warzywnych.
28. Pilskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
29. Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań S.A. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i medycznych.
30. Zakład Elementów Wyposażenia Budownictwa

Metalplast-Częstochowa S.A.

Producent wysoko ceniony pod względem jakości artykułów: zamki drzwiowe, zamki meblowe i bramowe, zawiasy  przykręcane i wkręcane oraz wahadłowe, zamykacze drzwiowe, okucia uchwytowe.
31. Odra-Tourist S.A. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność hotelarską.
32. Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego S.A.

(od 1998r. weszły w skład Z.Ch. „POLICE” SA)

Producent znany w europie z wysokiej jakości substancji chemicznych: pigmenty tytanowe TiO2, wieloskładnikowe nawozy mineralne, chemikalia.
33. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Mławie S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
34. Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A. Zakres podstawowej działalności przedsiębiorstwa obejmuje:  kompleksową realizację obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i  mieszkalnych w generalnym wykonawstwie, wykonywanie remontów i adaptacji obiektów przemysłowych w zakresie robót  budowlano-montażowych, usługi transportowo-sprzętowe, usługi hotelowe.

Graficzne przedstawienie danych:

Rys. 26. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Octava.

Rys. 27. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava w latach 1997-2004

Rys. 27. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava w latach 1997-2004

Rys. 28. Aktywa netto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.