www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Zachodni Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Zachodni Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

Średniookresowym celem strategii Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. była zmiana struktury portfela inwestycyjnego, skoncentrowanie aktywów na akcjach spółek o dużym potencjale wzrostu. W portfelu inwestycyjnym z czasem miały pozostać tylko takie spółki z Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które zapewniały odpowiedni wzrost wartości portfela. Aby do tego doprowadzić fundusz podzielił portfel na trzy grupy. Pierwszą z nich tworzyły spółki o najlepszej sytuacji finansowej i dobrych perspektywach wzrostu, drugą – o średniej kondycji finansowej i trzecią – przedsiębiorstwa, znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W spółki z pierwszej grupy Fundusz inwestował własne środki. Drugą grupę stanowiły spółki, które po restrukturyzacji stwarzały nadzieje na zapewnienie odpowiedniej stopy zwrotu. W nich koncentrowała się działalność restrukturyzacyjna. Fundusz jednak dążył do sprzedaży spółek z trzeciej grupy, będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Tabela 15. Wykaz spółek portfelowych w Zachodnim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Cementownia Małogoszcz S.A.

(obecnie Lafarge Cement Polska S.A. Cementownia "Małogoszcz")

Przedsiębiorstwo jest czołowym producentem cementu na polskim rynku.
2. Zakłady Stolarki Budowlanej Stolbud S.A. Przedsiębiorstwo jest jednym z największych w Polsce producentów drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej.
3. Huta Szkła Ujście S.A. Producent opakowań szklanych.
4. Fabryka Farb i Lakierów Polifarb-Pilawa S.A. Znany krajowy producent farb i lakierów.
5. Zakłady Wyrobów Powlekanych Sanwil S.A. Przedsiębiorstwo jest znanym producentem syntetycznych skór i materiałów powlekanych.
6. Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych Mifam S.A. Producent wysokiej jakości sprzętu i urządzeń medycznych.
7. Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali CENTROZŁOM S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
8. Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego Stradom S.A. Znany w kraju jak i na świecie wyrobów polipropylenowych o światowej jakości.
9. Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego Belos S.A. Przedsiębiorstwo znane jest jako wiodący producent osprzętu do napowietrznych linii elektroenergetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, elektrycznych zespołów zasilających do elektrofiltrów oraz sprzętu dla górnictwa odkrywkowego i kopalń węgla kamiennego.
10. Zakłady Automatyki Polna S.A. Przedsiębiorstwo produkuje szeroką gamę produktów do automatyki przemysłowej i ciepłowniczej, urządzenia centralnego smarowania oraz aparaturę labolatoryjną.
11. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. Producent wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów oraz maszyn dla metalurgii.
12. Głuchołaska Fabryka Mebli S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
13. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Opole S.A.

(obecnie Tabor Szynowy Opole S.A.)

Konserwacja i drobne naprawy sprzętu transportowego oraz produkcja: wagonów kolejowych i tramwajowych; resorów piórowych.
14. Fabryka Elementów Hydrauliki Ponar-Wadowice S.A. Przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i remontami elementów hydrauliki siłowej.
15. Zakłady Urządzeń Okrętowych Sezamor S.A. Producent asortymentu okrętowego.
16. COD Przedsiębiorstwo Handlowe S.A.

(obecnie PAGED HANDEL S.A.)

Producent wysokiej jakości płyt wiórowych i pilśniowych.
17. Zakłady Przemysłu Skórzanego Karkonosze S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
18. Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Pollena-Ścinawa S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
19. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Przedsiębiorstwo wykonywujący szeroki zakres robót budowlano-remontowych związany z kolejnictwem.
20. Budostal-4 S.A. Przedsiębiorstwo oferuje produkcję oraz montaż konstrukcji
stalowych obiektów budowlanych typu hale przemysłowe, magazynowe, supermarkety.
21. Polmozbyt Koszalin Holding S.A. Przedsiębiorstwo zajmuje się sprzedażą i serwisem samochodów firmy Hyundai.
22. Fabryka Maszyn Rolniczych Pilmet S.A. Przedsiębiorstwo jest największym polskim producentem opryskiwaczy.
23. Hydrobudowa-1 S.A. Przedsiębiorstwo wykonujące prace ogólnobudowlane przy budowie urządzeń wodnych
24. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
25. Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Pleszewie S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
26. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ Sierpc S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
27. Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
28. Zakłady Bawełniane Doltex S.A. w Bogatyni Przedsiębiorstwo w upadłości.
29. Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo zajmujące się budową dróg, budową obiektów sportowych sprzedażą mas bitumicznych i kruszyw drogowych
30. Pedmo S.A. Tychy Producent materiałów pomocniczych dla hutnictwa odlewnictwa oraz metalurgii metali nieżelaznych.
31. Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Producent materiałów drzewnych, drewnopochodnych i budowlanych.
32. Modina S.A. Inowrocław Przedsiębiorstwo w upadłości.
33. Wefem S.A.

(obecnie PAGED-WEFEM S.A.)

Firma jest producentem mebli skrzyniowych, stołów, stolików i mebli tapicerowanych.
34. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Bydgoszcz S.A.

(obecnie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding)

Przedsiębiorstwo zajmuje się budową unowocześnianiem, modernizacją i naprawą taboru szynowego.

Graficzne zestawienie danych:

Rys. 41. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Zachodnim Narodowym Funduszu Inwestycyjnym.

Rys. 42. Zysk (strata) brutto (tys.zł) zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w latach 1997-2004

Rys. 43. Aktywa netto (tys.zł) Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.