www.eprace.edu.pl » nfi » Narodowe Fundusze Inwestycyjne - cele, bilans i wyniki działania » Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.

W marcu 2004 NFI Empik Media & Fashion (wówczas NFI Hetman S.A.) wkroczył w nową, przełomową fazę rozwoju, zapoczątkowaną wniesieniem przez spółki z Grupy Eastbridge do funduszu pakietu wiodących spółek konsumenckich. Realizacja tej transakcji oznaczała nie tylko zmianę właściciela, ale także diametralną zmianę profilu działalności funduszu. NFI Empik Media & Fashion stał się jednym z największych w Polsce operatorem niespożywczych marek konsumpcyjnych. Jednak zanim do tego doszło długoterminowym celem polityki inwestycyjnej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Hetman S.A. była zasadnicza zmiana struktury portfela inwestycyjnego. Miały pozostać w nim jedynie spółki, w których Fundusz miał udziały zapewniające mu aktywne oddziaływanie na ich działalność. W jego portfelu inwestycyjnym najsilniej reprezentowane były branże: mineralna, spożywcza i elektromaszynowa.

Tabela 16. Wykaz spółek portfelowych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Empik Media & Fashion.


L.p. Spółki portfelowe Stan na 30.06.2005r.
1. Zakłady Płyt Wiórowych Grajewo S.A.

(obecnie Pfleiderer Grajewo SA)

Przedsiębiorstwo jest jednym z największych i
najnowocześniejszych producentów płyt meblowych w Polsce.
2. Zakłady Górnicze Trzebionka S.A. Przedsiębiorstwo wydobywa rudy cynku i ołowiu oraz produkuje koncentraty tych metali.
3. Kopalnia Piasku Szczakowa S.A.

(obecnie PCC Rail Szczakowa S.A.)

Firma zajmuje się wydobyciem, handlem i transportem piasku.
4. Fabryka Dywanów Kowary S.A. Najsłynniejsza i najstarsza w Europie fabryka ekskluzywnych dywanów.
5. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Ostrowie Wlkp.

(obecnie Fabryka Wagon SA w Ostrowie Wlkp.)

Firma jest największym przedsiębiorstwem w południowej Wielkopolsce i remontuje szeroki wachlarz wagonów towarowych, osobowych i specjalnych.
6. Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A. Produkcja wyskokojakościowych, uszlachetnionych kruszyw.
7. Huta Szkła Okiennego Szczakowa S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
8. Cementownia Groszowice sp.z o.o. Przedsiębiorstwo w upadłości.
9. Górniczo-Przetwórcze Zakłady Surowców Ogniotrwałych

JARO S.A.

Producent surowców dla branży materiałów ogniotrwałych, ceramiki, budownictwa, przeróbka
surowców mineralnych, dostawca glin w gatunkach G-1 G-2.
10. Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
11. Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A. Przedsiębiorstwo jest wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem zbiorników do cystern kolejowych, zbiorników na gaz LPG i pozostałe gazy skroplone oraz aparatury procesowej.
12. Cegielnie Olsztyńskie Ce-Ol S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
13. Metalplast Kalisz sp. z o.o. Producent szerokiej gamy wyrobów z tworzyw sztucznych: deski sedesowe, spłuczki, kratki i tuleje wentylacyjne.
14. Górnicze Zakłady Dolomitowe w Bytomiu S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
15. Zakłady Tworzyw Sztucznych Krywałd Erg-Knurów S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
16. Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego

PZZ Bydgoszcz S.A.

(obecnie Polskie Młyny S.A.)

Przedsiębiorstwo jest największym producentem mąk paczkowanych i niekwestionowanym liderem na rynku Polski centralnej.
17. Huta Zygmunt S.A. w Bytomiu Przedsiębiorstwo w upadłości.
18. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
19. Cementownia Rudniki S.A.

(obecnie RMC Polska - Cementownia Rudniki S.A.)

Producent wysokiej jakości wyrobów cementowych.
20. Zakłady Mięsne Przylep S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
21. Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego BW S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.
22. Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego Owintar sp. z o.o. Przedsiębiorstwo w upadłości.
23. Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych

Budostal-8 S.A. Kraków

Generalne wykonawstwo budów, infrastruktury w pełnym zakresie z instalacjami podziemnymi, drogami, parkingami, stanami zerowymi; stabilizacja gruntów; prace rekultywacyjne; roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne); wynajem i remonty maszyn budowlanych.
24. Rawent S.A. Skierniewice Przedsiębiorstwo w upadłości.
25. Huta Szkła Okiennego Murów S.A. Ogłoszona upadłość.
26. Fabryka Maszyn FADROMA S.A. Wrocław Przedsiębiorstwo produkuje ciężkie maszyny dla przemysłu wydobywczego, budowlanego, utylizacyjnego i rolnictwa, miniładowarki, ładowarki.
27. Zakłady Tkanin Dekoracyjnych DEKORA S.A. w Żarach Producent wysokiej jakości materiałów obiciowych.
28. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa FABUD S.A. Produkcja betonu, prefabrykatów i elementów betonowych, oraz roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, elewacyjne, elektryczne, dekarskie, inżynieryjne.
29. ZM Ostróda-Morliny S.A. Znany w kraju jak i w Europie producent wysokiej jakości wyrobów mięsnych.
30. PPB Prefabet-Kozienice S.A. Firma jest największym w Polsce producentem "szarego" betonu komórkowego Termorex.
31. Zakład Telemechaniki Górniczej Elektrometal S.A. Cieszyn Konstruktor i producent urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnych i niebezpiecznych dla ludzi warunkach środowiskowych.
32. Kopalnie Surowców Mineralnych

Surmin-Kaolin S.A. Nowogrodziec

Kopalnictwo gliny i kaolinu oraz wydobycie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i budowlanych.
33. WPS Strunbet S.A. Wytwórnia podkładów strunobetonowych.
34. ZNTK Paterek S.A. Firma wykonująca produkcję i usługi dla potrzeb przemysłu i transportu kolejowego.
35. Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Przedsiębiorstwo w upadłości.

Graficzne przedstawienie danych:

Rys. 44. Stosunek przedsiębiorstw prosperujących do upadłych w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym Empik Media & Fashion.

Rys. 45. Zysk (strata) brutto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion w latach 1997-2004

Rys. 46. Aktywa netto (tys.zł) Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.